Gimnazijalci

Gimnazija Kruševac

 

Vladimira Vanja Duka doktor je filoloških nauka, profesor engleskog jezika i specijalni pedagog.

Rođena je 09. maja 1979. godine u Našicama, u Hrvatskoj. Završila je Osnovnu školu ”Dragomir Marković” u Kruševcu.

1998. godine je maturirala na društveno-jezičkom smeru u Gimnaziji Kruševac.
2003. godine je diplomirala na Filološkom fakultetu, na katedri za engleski jezik, Univerziteta u Beogradu. Nakon toga je radila kao profesor engleskog jezika na Vojnoj akademiji u Beogradu.
2009. godine je dobila punu stipendiju da nastavi magistarske studije na Univerzitetu Zapadna Virdžinija u SAD-u. Ova stipendija joj je omogućila i da bude anagažovana kao predavač engleskog jezika, na predmetu akademsko pisanje.
2011. godine je odbranila magistarski rad na istoimenom univerzitetu – “Novo razumevanje u nastavi engleskog jezika”.
Nakon toga se, iste godine, vratila u Beograd u cilju da prenese svoje znanje našim studentima.

2015. godine je odbranila doktorsku disertaciju na Filološkom fakultetu Univerziteta u Beogradu na temu “Uticaj engleskog jezika kao linguafranca na nastavu jezika u srednjim školama u Srbiji”.
Iste godine se preselila u Oslo, Norveška, iz porodičnih razloga.

Tu se dodatno usavršila na Univerzitetu u Oslu jer je 2017. godine odbranila dvogodišnje magistarske studije iz oblasti obrazovanja učenika koji imaju posebne potrebe.

Danas radi u Oslu kao profesor engleskog jezika i kao specijalni pedagog.