Gimnazijalci

Gimnazija Kruševac

Rođen sam 30.01.1988. godine u Ćupriji, Srbija. Osnovnu školu „Nada Popović“ i Gimnaziju završio sam u Kruševcu, kao Vukovac i đak generacije. Kao učenik četvrte godine Gimnazije učestvovao sam na 38. međunarodnoj olipijadi iz fizike održanoj 2007. godine u Isfahanu, IR Iran. Osnovne studije završio sam 2011. godine na Elektrotehničkom fakultetu u Beogradu, na smeru za elektroniku, sa temom „Implementacija Linux operativnog sistema na razvojnom okruženju EA3250“. Master studije na Elektrotehničkom fakultetu u Beogradu, modul elektronika, završio sam 10.10.2012. sa master tezom „Upravljački programi i optimizacija potrošnje energije u mobilnim operativnim sistemima“. Školske 2012/2013 upisao sam doktorske studije na Elektrotehničkom fakultetu u Beogradu, modul elektronika.

Od januara 2012. godine zaposlen sam kao saradnik u nastavi, a od marta 2013. godine kao asistent na Katedri za elektroniku Elektrotehničkog fakulteta u Beogradu. Učestvujem u izvođenju računskih vežbi na predmetima: „Osnovi digitalne elektronike“ za odsek Elektronika, „Uvod u projektovanje VLSI sistema“, „Integrisani računarski sistemi“, „Sistemi u realnom vremenu“, „Osnovi digitalne elektronika“ za odsek Računarska tehnika i informatika na osnovnim studijama i „Digitalni VLSI sistemi“ na master studijama.

Učesnik sam projekta ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja „Razvoj i modelovanje energetski efikasnih, adaptivnih, višeprocesorskih i višesenzornih elektronskih sistema male snage“. Od 2007. godine aktivno učestvujem u radu seminara Primenjene fizike i elektronike u IS Petnica kao mlađi saradnik, odnosno stručni saradnik od 2011. godine, gde sam radio sa učenicima srednjih škola na različitim istraživačkim projektima i držao nekoliko različitih predavanja. U toku 2010. i 2011. godine, kao član tima Strawberry energy, učestvovao sam u realizaciji uređaja Javni solarni punjač mobilnih telefona sa kojim smo osvojili 1. mesto na takmičenju u okviru Nedelje održivog razvoja, održanom u Briselu u aprilu 2011. godine, u kategoriji proizvoda koji podstiču smanjenje javne potrošnje, nagradu grada Beograda za stvaralaštvo mladih 2010. godine i nagradu Inženjerske komore Srbije.

Trenutne oblasti interesovanja su mi višeprocesorski embedded sistemi, optimizacija potrošnje energije i softver za upravljanje hardverskim resursima.