Gimnazijalci

Gimnazija Kruševac

Ana Lukić rođena je 1972 godine u Kruševcu gde je pohađala osnovnu školu Dragomir Marković a zatim Gimnaziju Bosa Cvetić. Kao učenik trećeg razreda Gimnazije osvojila je drugo mesto na republičkom takmičenju iz programiranja gde je jedno od njenih rešenja proglašeno “najelegantnijim rešenjem problema” od strane žirija i objavljeno u zvaničnom biltenu takmičenja. Elektrotehnički Fakultet u Beogradu, smer za računarsku tehniku, upisala je 1991 godine. Diplomirala je 1997 godine sa prosečnom ocenom 9.26 i ocenom na diplomskom radu 10. Iste godine upisala je postdiplomske studije na Illinois Institute of Technology u Čikagu. U toku postdiplomskih studija radila je kao asistent u nastavi na istom fakultetu. Magistarski rad pod nazivom “Analysis of Detection Methods for Brain Activation Studies” odbranila je 1999 godine. Doktorsku tezu pod nazivom “Detection Methods and Evaluation Studies for Functional Neuroimaging” odbranila je 2003 godine. Iste godine počela je da radi kao docent (Postdoctoral Research Associate) na odseku za biomedicinski inžinjering (Biomedical Engineering). Tri godine kasnije, 2006 godine, prelazi u firmu Predictek Inc., koju su osnovali njeni akademski mentori, Dr. Miles Wernick i Dr. Stephen Strother sa ciljem brže i lakse primene u praksi i komercijalizacije najnovijih naučnih metoda razvijenih u oblasti obrade medicinskih slika (Medical Imaging). 2011 godine Predictek Inc., zajedno sa još jednom kompanijom, formira ADM Diagnostic čiji je primarni fokus razvijanje i komercijalizacija metoda za rano detektovanje Alzheimerove bolesti na osnovu PET i MRI slika. U ulozi vodećeg istrazivača (Principal Investigator) učestvuje na dva trogodišnja projekta sponzorisana od strane Američkog Nacionalnog Instituta za Zdravlje (National Institutes of Health) i na jednom sponzorisanom od strane Američke Nacionalne Akademije Nauka (National Science Foundation). Autor je dva patenta kao i mnogobrojnih naučnih radova i konferencijskih prezentacija. Živi i radi u Čikagu, udata je i ima ćerkicu Milu.