Gimnazijalci

Gimnazija Kruševac

Dušan Sredojević je rođen 1979. godine u Kruševcu. Nakon završene kruševačke Gimnazije, upisao je Hemijski fakultet Univerziteta u Beogradu, gde je magistrirao 2009, a doktorirao 2012. godine iz oblasti teorijske neorganske hemije. Od 2004. godine je zaposlen na Hemijskom fakultetu kao istraživač-saradnik, dok je 2012. godine, naučno-nastavnim većem Hemijskog fakulteta, izabran u zvanje naučnog saradnika. Nakon toga, od 2013. godine radi na Teksas A&M Univerzitetu u Kataru kao istraživač u okviru post-doktorskih studija. Objavio je 12 naučnih radova u oblasti teorijske neorganske hemije, supramolekulske hemije, organometalnih sinteza i hemije materijala. Takođe, učesnik je brojnih konferencija i naučnih skupova. Trenutno živi i radi u Kataru.