Gimnazijalci

Gimnazija Kruševac

Duška Radosavljević predaje Dramaturgiju i Teatrologiju na Univerizitetu u Kentu. Od 1998. piše za časopis Stage Newspaper, a od nedavno i za website magazine Exeunt. Doktorat na temu    Metateatralnost kao političko sredstvo u jugoslovenskoj drami 1980-tih and 1990-tih odbranila je u martu 2003. Radila je kao Dramaturg u Northern Stage-u u Newcastle-u, i u pedagoškom odseku Royal Shakespeare Company (RSC). Prevodilac je drama Uglješe Šajtinca Rekviziter i Huddersfield koje su premijerno izvedene u Britaniji 2000. i 2004. godine. Takodje je predavala na univerzitetima u Newcastle-u, Warwick-u i Bristol-u. Objavila je knjige Theatre-Making: Interplay Between Text and Performance in the 21st Century (2013) i The Contemporary Ensemble: Interviews with Theatre-Makers (2013). Urednik je zbornika radova na temu pozorišne kritike Theatre Criticism: Changing Landscapes (2016). Takođe je začetnik dramaturškog projekta za mame i bebe The Mums and Babies Ensemble.