Gimnazijalci

Gimnazija Kruševac

Jelena Đonović (Krstić) rođena je u Kruševcu 3. maja 1974. Bila je učenica OŠ Nada Popović i Gimnazije u Kruševcu. Tokom gimnazijskih dana, sa tadašnjim gimnazijalcima, Vladimirom Popadićem i Dušankom Radosavljević, osnovala je Teatar Gimnazije u okviru kog je režirala predstavu Pola – pola, sa Vladimirom Popadićem. Autorski dramski tekst nagrađen je Nagradom za najbolji originalan dramski tekst na Festivalu Zvezdarijada u Beogradu 1992. godine. Kao maturantkinja, režirala je predstave: Ruke (Ranko Marinković) i Mali princ (Antoan de Sent Egziperi), za koje je uradila i dramatizacije tekstova. Završila je srpski jezik i književnost i odbranila master rad na Filološkom fakultetu u Beogradu, tema: Tvorbeni modeli novih reči u poeziji za decu. Radila je kao profesorka u osnovnim i srednjim školama u Srbiji i Crnoj Gori, u izdavaštvu (IK Oktoih), marketingu (Radius, zastupnik IK Kreativni centar) i bibliotekarstvu (položila stručni ispit, zvanje: bibliotekar). Bavi se proučavanjem književnosti za decu, uređivanjem dečijih knjiga i lektorisanjem. U okviru nevladinog sektora radi na projektima iz oblasti stvaralaštva za decu i mlade, kulture i ekologije. Njene pesme za decu izvođene su na dečijim muzičkim festivalima u Crnoj Gori. Voditeljka je Zabavno-književnog programa za decu i odrasle Čitaonica pod velikim drvetom na Kotorskom festivalu pozorišta za djecu. Autorka je Poetsko-jezičke radionice Prolepšavalica. Saradnica je Ispitnog centra Crne Gore i Biblioteke za slijepe Crne Gore. Uređuje i vodi radio-emisiju Homerovi krugovi kulture na Homer radiju. Živi u Podgorici, Heceg Novom i Kruševcu.