Gimnazijalci

Gimnazija Kruševac

Jovana Husemann (Ćosić) je rođena 1983. godine u Kruševcu, gde je završila osnovnu školu i Gimnaziju. Tokom gimnazijskih dana je bila polaznik Istraživačke stanice Petnica na programu ,,Geologija i hemija vode‘‘. Diplomirala je 2006. godine na Biloškom fakultetu Univerziteta u Beogradu, smer Ekologija i zaštita životne sredine, kao stipendista Fonda za mlade talente grada Kruševca. Diplomski rad je uradila u saradnji sa Fabrikom vode Majdevo u Kruševcu, na temu ,,Cijanobakterijsko cvetanje jezera Ćelije‘‘. Tokom osnovih studija je bila aktivni član Ekološkog društva Endemit u Beogradu, predstavnik Biološkog fakulteta pri organizaciji Zozekza u Novom Sadu , kao i predsednik Saveza studenata Biološkog fakulteta. Diplomu Master nauka (M. Sc.) u oblasti Međunarodih odnosa je stekla na Ritsumeikan Asia Pacific Univerzitetu u Japanu, kao stipendista Ritsumeikan Univerziteta. Školovanje zatim nastavlja u Nemačkoj, kao stipendista Nemačke službe za akademsku razmenu (DAAD), gde je stekla diplomu Master inženjerstva (M.Eng.) na Univezitetu primenjenih nauka u Trieru 2009. godine. Tokom postdiplomskih studija je apsolvirala dve stručne prakse u nemačkim kompanijama „Areal“ i „HUBER Technology” i radila na projektima vezanim za tretman otpadnih voda u Edmontonu (Kanada), Larašu (Maroko) i Amanu (Jordan).

Od završetka postdiplomskih studija, uporedo se bavi naučnim i stručnim radom u praksi. Poslovnu karijeru započinje kao menadžer projekta na Institutu za primenjeni protok materijalnih tokova (Institute for Applied Material Flow Management) u Nemačkoj (2009-2011. godine), kao i inženjerskoj firmi ,,GKM Engineering‘‘, gde i danas radi kao konsultant. Od 2011. godine, prelazi na Univerzitet u Štutgartu , gde radi kao naučni saradnik na Institutu za sanitarno inženjersvo, kvalitet voda i upravljanje otadom. Njen rad je uglavnom vezan za implemntaciju ciljeva Dunavske strategije. Trenutno paralelno doktorira na Fakultetu za građevinu i inženjersvo u oblasti zaštite životne sredine Univerziteta u Štutgartu u oblasti Tretmana otpadnih voda i proizvodnje energije, kao stipendista Nemačkog federalnog Ministarstva za nauku i obrazovanje.

Tokom svog profesionalnog angažovanja je do sada bila saradik na mnogobrojnim projektima u regionu (Srbija, Hrvatska, Grčka) i svetu (Egipat, Brazil), vezanim za temu tretmana otpada i otpadnih voda, kao i decentralizovane proizvodnje energije. Radila je kao savetnik ministra za energetiku, razvoj i zaštite životne sredine prof. dr Zorane Mihajlović. Trenutno aktivno učestvuje u pospešivanju saradnje nemačke pokrajine Baden Virtmberg i R. Srbije na temu transfera zelenih tehnologija.

Autor je i koautor više naučno-istaživačkih radova i bila je govornik na mnogobrojnim međunarodnim konferencijama i simpozijumima, uključujući Univerzitet Ujedinjenih nacija u Dresdenu i OEBS-u u Beču.

Jovana se aktivno služi engleskim i nemačkim jezikom. Član je organizacija ,,IWA‘‘ (International Water Association) i ,,DWA‘‘ (Deutsche Vereinigung für Wasserwirtschaft, Abwasser und Abfall). Trenutno živi u Nemačkoj.