Gimnazijalci

Gimnazija Kruševac

Marija Krstić Demonakos je završila gimnaziju 1979. godine, a Prirodno-matematički fakultet u Beogradu 1984. Diplomirala je na Odseku molekularne biologije i fiziologije. Na istom fakultetu je 1987. odbranila magistarski rad „Ispitivanje receptora za steroidne hormone u malignim tumorima humanog bubrega“.

Od 1985. Započinje njen naučni rad na Institutu za nuklearne nauke Vinča u Beogradu. 1988. odlazi na Kalifornijski univerzitet San Francisko na kome je ostala do 1995. godine kada je i doktorirala.

Po povratku u Srbiju radi na Institutu Vinča, da bi u periodu od 1996. do 2003. bila asistent na Univerzitetu Glazgov u Škotskoj, a zatim kao predavač i istraživač sa stipendijom Wellcome Trust na Univerzitetu u Mančesteru, gde i danas živi.

Član je sledećih stručnih udruženja:

Endocrine Society (USA), full member since 2011

Society of Biology, full member since 2010

British Association for Cancer Research, full member since 2009

British Endocrine Society, full member since 2008

Biochemical Society, full member since 2007

Autor je brojnih naučnih radova.

Dobitnik je prestižnih nagrada za istraživački rad, kako nacionalnih, tako i internacionalnih.

Više o profesionalnoj karijeri Marije Krstić Demonakos možete pročitati na ovom linku http://www.salford.ac.uk/environment-life-sciences/els-academics/marija-krstic-demonacos.