Gimnazijalci

Gimnazija Kruševac

Milica Makragić rođena je  25.11.1986. godine u Kruševcu. Osnovnu školu ,,Nada Popović” završila je 2001. god. a Gimnaziju, smer prirodno-matematički, 2005. god. u Kruševcu. Nosilac je Vukovih diploma.

Školske 2005/2006. godine upisala je Matematički fakultet  Univerziteta u Beogradu, smer „profesor matematike i računarstva”. Diplomirala je na Matematičkom fakultetu u Beogradu 25.12.2009. godine sa srednjom ocenom 9,18 (devet i 18/100). Za vreme redovnih studija bila je stipendista  Fonda za mlade talente Repulike Srbije za školsku 2008/09. godinu za 1000 najboljih studenata završnih godina i Fonda za mlade talente grada Kruševca. Školske 2010/2011. godine upisala je doktorske studije na Matematičkom fakultetu Univerziteta u Beogradu, smer „algebra“.

Od novembra 2010. godine zaposlena je kao asistent za oblast primenjene matematike na Katedri za primenjenu matematiku Elektrotehničkog fakulteta u Beogradu.

Za svoj rad u nastavi na studentskim anketama uvek je dobijala visoke ocene i imala odlične komentare.