Gimnazijalci

Gimnazija Kruševac

Momčilo Dobrodolac rođen je 1979. godine u Ljubljani, Slovenija, gde je i započeo školovanje. Po završetku petog razreda osnovne škole, seli se u Kruševac 1991. godine, gde nastavlja školovanje u osnovnoj školi „Jovan Popović“. Gimnaziju u Kruševcu pohađao je od 1994. do 1998. godine. Na Saobraćajnom fakultetu Univerziteta u Beogradu, na Odseku za poštanski i telekomunikacioni saobraćaj, diplomirao je 2003. godine. Na istom fakultetu magistrirao je 2008, a doktorirao 2011. godine. Školske 2003/2004. godine, bio je student Odeljenja za napredne dodiplomske studije (DAUS) Beogradske otvorene škole, smer Evropska Unija i Balkan. Pohađao je i Letnju školu ekonomije Instituta ekonomskih nauka 2006. godine.
Od 2004. godine zaposlen je na Saobraćajnom fakultetu u Beogradu, najpre kao asistent, a od 2012. kao docent za užu naučnu oblast Poštanski saobraćaj i mreže. Dr Momčilo Dobrodolac ima kontinuitet u svom naučnom i stručnom radu i saopštavanju rezultata tog rada za sve vreme svog angažovanja u nastavi i istraživanju. Do sada je publikovao preko 60 naučnih i stručnih radova u međunarodnim i nacionalnim časopisima, kao i na međunarodnim i nacionalnim konferencijama. Bio je član autorskog tima na šest istraživačkih projekata.
Bio je član ansambla narodnih igara i pesama KUD-a „14. oktobar“ u Kruševcu od 1993. do 1998. godine. Igračku karijeru koja je trajala do 2004. godine nastavio je u KUD-u „Ivo Lola Ribar“, Beograd. Oženjen je i otac jednog deteta.