Gimnazijalci

Gimnazija Kruševac

Nenad Vesić je rodjen u Kruševcu, 1974.god. Kruševačku Gimnaziju pohađa 3 godine dok završava XII Beogradsku gimnaziju. Nakon završene Gimnazije upisuje slikarstvo na Fakultetu Umetnosti u Pristini. Interesuje se za srednjevekovnu umetnost tako da prelazi na Fakultet za primenjenu umetnost i dizajn u Beogradu, koji završava i stiče zvanje slikara-konzervatora. Magistrirao je na Nacionalnom Tehničkom Univerzitetu u Atini (Atinskom Nacionalnom Metsovskom Politehnikumu), gde takodje i doktorira na Fakultetu za Hemijski Inženjering. Oblast njegovog interesovanja je zaštita spomenika kulture, ispitivanje srednjovekovnih fresaka (sa specijalizacijom na proučavanju i zaštiti Vizantijskih fresaka 14og veka), istorija umetnosti, crkvena umetnost i liturgika, pa je u skladu sa time, kao kandidat Svetog Sinoda Srpske Pravoslavne Crkve, a na lični predlog Njegove Svetosti Patrijarha Srpskog Gospodina Irineja, kandidat za odbranu još jednog doktorskog rada na Teološkom Fakultetu Univerziteta u Atini (Nacionalnog Kapodistrijskog Univerziteta u Atini). Dobitnik je brojnih stipendija (državnih grčkih i srpskih, Atinskog Politehnikuma, Fondacije Onassis i dr.), nacionalnih i medjunarodnih nagrada i priznanja. Član je Udruženja Konzervatora Srbije, kao i Helenskog Nacionalnog Komiteta ICOMOS-a. Učestvovao je u mnogim programima za konzervaciju, kako u Srbiji (Beograd, Crna Reka, Narodni Muzej…), tako i u svetu (Rodos, Atina, Istanbul…). Naučni je savetnik i ko-mentor sedam diplomskih i pet magistarskih radova. Pohadjao je brojne konferencije i seminare, a na nekima je i sam bio učesnik, ili predavač. Objavio je veliki broj radova na srpskom, grčkom i engleskom jeziku, koje ujedno tečno govori. 2008. godine, Vlada Republike Srbije ga je nagradila specijalnim novim pasošem, u programu Novi srpski pasoš – Novo lice Srbije“. Živi i radi u Grčkoj.