Gimnazijalci

Gimnazija Kruševac

Đurić dr Predrag je rođen 17.09.1969.godine u Brčkom.

Osnovnu školu „ Dragomir Marković“ u Kruševcu završio 1984. godine (Vukova diploma). Gimnaziju u Kruševcu završio 1988. godine (Vukova diploma).

Medicinski fakultet  upisao 1989.godine u Beogradu, diplomirao 1995.godine sa prosečnom ocenom 8,97 i ocenom na diplomskom ispitu 10.

Obavezan pripravnički staž obavio u ZC u Kruševcu tokom 1996.godine.

Zaposlen u Vojsci Srbije kao aktivno vojno lice od 1997. godine. U periodu od 1997. do 2001. godine obavljao dužnost Načelnika Garnizone ambulante „13. Maj“ u Batajnici.

Započeo  specijalizaciju iz interne medicine na VMA 2001.godine,

specijalistički ispit položio 21.12.2005.godine sa odličnom ocenom.

Završio edukaciju iz interventne kardiologije (koronarografije) u KC Srbije, član tima za implantaciju pejsmekera Klinike za kardiologiju VMA. 2012. godine  završio edukaciju u Pejsmeker centru KC Srbije iz oblasti ugradnje defibrilatora (ICD).

Upisao specijalističke akademske studije na Medicinskom fakultetu  Univeziteta u Beogradu, smera Eksperimentalna fiziologija i patološka fiziologija, školske 2006/2007. godine.

Upisao Doktorske akademske studije na Medicinskom fakultetu Univeziteta u Kragujevcu, iz oblasti kardiologije, školske 2013. godine. Usmeni doktorski ispit položio u martu 2015. godine sa ocenom 10. U toku je izrada doktorskog rada.

Novembra 2014. godine postavljen je za Načelnika Kardiološke funkcijske dijagnostike VMA.

Objavio više stručnih radova iz oblasti kardiologije i učestvovao na nekoliko domaćih i međunarodnih kongresa.

Obučen za rad na kompjuteru, govori engleski i italijanski jezik.

Oženjen i ima dva sina.