Gimnazijalci

Gimnazija Kruševac

Dr Predrag Punoševac

Carnegie Mellon University

Robotics Institute

5000 Forbes Ave

Pittsburgh, PA 15213

U.S.A.

Telephone: +1 (412) 268-8939

E-mail: predragp@cs.cmu.edu

Predrag Punoševac poznatiji kao Oko, rodjen je 15. februara 1971. u Kruševcu, kao jedino dete sada pokojnih Ljubice i Dušana Punoševca. Završio je Osnovnu školu “Vuk Karadžić” i nižu Muzičku školu “Stevan Hristić”.

Maturirao 1990. u Obrazovnom centru “Bosa Cvetić” matematičko-tehnički smer u klasi pokojnog Milutina Veselinovića bolje poznatog kao Mića Vektor. Za uspeh tokom osnovnog i srednjeg obrazovanja nagradjen Vukovom diplomom.

Služio vojni rok u 463. oklopno mehanizovanoj brigadi iz Sremske Mitrovice tokom 1990-91. godine. Učesnik ratnih sukoba na teritoriji bivše Jugoslavije od prvog dana uključujući borbe u Vukovaru.

Osnovne studije iz astronomije završio u Beogradu 1995. sa prosečnom ocenom 9.23. Dobitnik nagrade Zaharije Brkić za najboljeg studenta astronomije/astrofizike. Iste godine izbran za asistenta na Matematičkom fakultetu Univerziteta u Beogradu za predmete položajna atronomija i teorijska astronomija. Beograd napušta 1996. prvo zbog kraćeg studijskog boravka u Francuskoj a zatim zbog master’s programa na University of Toledo, Ohio.

Stipendista fonda za podsticanje razvoja mladih talenata grada Kruševca školske 1996/97. godine. Master’s degree dobio u decembru 1997. Doktorirao matematiku 2007. godine na University of Arizona pod rukovodstvom Quidong Wang-a. Naslov disertacije ”Simultaneous Binary Collisions in Some Gravitational Systems”. Autor više naučnih radova publikovanih u vodećim svetskim časopisima. UNIX guru. Govori/piše na engleskom i ruskom jeziku pored maternjeg srspkog jezika.

Od 2001. godine oženjen Valentinom Rychkom rođenom u Kijevu. Otac Ekaterine i Anastasije Punoševac.

Zaposlen na Robotics Institute Carnegie Mellon University in Pittsburgh Pennsylvania.