Gimnazijalci

Gimnazija Kruševac

Sandra Stojanović– rodjena 1978. godine u Kruševcu. Gimnaziju završila 1997. godine.

Diplomirala na Tehnološko-metalurškom fakultetu, odsek za Organsku hemijsku tehnologiju i polimerno inženjerstvo, 2004. godine.

2006-2012. radila na Ohio State University, Columbus, Ohio kao Graduate Teaching/Research Assistant pod nadzorom dr Jovice Badjica. Njeno  istraživanje je bilo bazirano na supramolekularnoj hemiji; teza pod nazivom: Kontrola dinamičkog stereoizomerizma kod molekula korpi. U isto vreme je radila kao asistent u laboratoriji i na računskim vežbama iz opšte hemije, organske hemije  I fiziko-organske hemije.

Od 2012. do  sada: zaposlena kao predavač Organske hemije i koordinator za Organsku hemijsku laboratoriju na Florida International University, Miami, Florida.

Predaje Organsku hemiju 1 i 2; Osnove hemije; Instrumentalne metode za utvrđivanje strukture organskih molekula. Takođe je  koordinator za laboratoriju za iste kurseve i nadzire oko 30 asistenata na Katedri za Hemiju.