Gimnazijalci

Gimnazija Kruševac

Sava Popadić je rođen 31.1.1943. godine u Ržanici, opština Aleksandrovac. Gimnaziju je završio u Kruševcu sa odličnim uspehom, zahvaljujući čemu je bio oslobođen polaganja prijemnog ispita pri upisu na Medicinski fakultet u Nišu. Specijalizaciju iz pedijatrije je završio 1978. godine u Institutu za zdravstvenu zaštitu majke i deteta u Beogradu. Magistarsku tezu Ispitivanje nekih parametara imunološke aktivnosti hipotrofične dece u korelaciji sa uzrocima hipotrofije je odbranio 1980. godine, a doktorsku disertaciju Kretanje nekih hematoloških i biohemijskih parametara u ranoj hiperbilirubinemiji dece Kruševca i okoline 1986. godine. Iste godine je dobio i titulu primarijus.

Neposredno po diplomiranju je izabran za asistenta na predmetu Patologija na Medicinskom fakultetu ali je, iz porodičnih razloga, ubrzo napustio to mesto i zaposlio se u tadašnjem Medicinskom centru u Kruševcu. Najduže je radio na Dečjem odeljenju kruševačke bolnice kao pedijatar-hematolog, a poslednje četiri godine rada u bolnici (1986-1990) bio je načelnik Odeljenja i zamenik direktora Bolnice. Godine 1993. je otvorio privatnu ordinaciju u kojoj i sada radi.

Pored bolničkog rada bio je angažovan i u prosveti. Predavao je Internu medicinu u Srednjoj medicinskoj školi, Higijenu u Pedagoškoj akademiji, predmet Razvoj deteta u Višoj vaspitačkoj školi i Pedijatriju na Medicinskom fakultetu u Prištini, kao honorarni nastavnik za oblasti: hematologija, imunologija i genetika.

Istraživačkim radom se bavi od treće godine studija. Na Kongresu studenata medicine i stomatologije Jugoslavije u Ljubljani dobio je specijalnu nagradu za originalnost u naučnom radu. Na četvrtoj godini je dobio Oktobarsku nagradu grada Niša za naučnoistraživački rad studenata.

Kao student bio je inicijator i prvi glavni i odgovorni urednik univerzitetskog stručnog časopisa Naučni podmladak koji i danas izlazi sa istom uređivačkom koncepcijom. Kao apsolvent je završio obuku iz citogenetike i oformio citogenetsku laboratoriju pri Institutu za patologiju Medicinskog fakulteta u Nišu.

Objavio je 44 stručna i naučna rada u zemlji i inostranstvu.

Aktivno se uključio u demokratske promene u društvu 90-ih godina prošlog veka. Bio je učesnik Osnivačke skupštine Demokratske stranke, 3.2.1990. i inicijator osnivanja prvog opozicionog opštinskog odbora u Srbiji već 25.2.1990. Biran je više puta za predsednika Opštinskog odbora i člana Glavnog odbora. Bio je šef odborničke grupe u Skupštini opštine Kruševac posle prvih višestranačkih izbora. Posle oktobarskih promena 2000. godine postao je prvi demokratski predsednik Skupštine opštine Kruševac i narodni poslanik. Po završetku tih mandata rekao je: „Dosta politike!“.

Sada živi i radi u Kruševcu sa suprugom Milom, koja je stomatolog-specijalista, vlasnik privatne stomatološke ordinacije. Ima sina Vladimira (rođen 1974. godine), koji je pozorišni reditelj i magistrant na Fakultetu dramskih umetnosti i ćerku Jelenu (1981. godine), koja je dramaturg i magistar teatrologije.