Gimnazijalci

Gimnazija Kruševac

Slađan Svrzić, mr tehničkih nauka telekomunikacije, pukovnik vazduhoplovno-tehničke službe,  rođen je u Nišu 1950. godine. Kruševačku Gimnaziju, prirodno-matematički smer završio je 1969. godine, sa odličnim uspehom. Nakon gimnazije, završava I stepen Vojne akademije (1972), stekavši zvanje vojnog inženjera elektronike – smer veze. U prvi oficirski čin – potporučnika vazduhoplovno-tehničke službe, unapređen je nakon sticanja zvanja.

Profesionalnu karijeru započeo je u  četi veze 492. vazduhoplovne baze na aerodromu „Slatina“ kod Prištine, na mestu Pomoćnika za tehniku komandira čete veze, gde je ostao do početka 1978.god.

Nadalje u toku vojne službe obavljao je sledeće dužnosti:

 Nastavnik za radio i radio-teleprinterske uređaje u Školskom Centru Veze KoV na Banjici, u periodu 1978 – 1980. godine.

Referent za Zemaljska navigacijska sredstva u Odeljenju RRV i ZNS, Komande RV i PVO, u periodu 1984 – 1991. godine.

Sistem inženjer za uređenje teritorije po vezi i tehniku telekomunikacija u Odeljenju veze Štaba Komande RV i PVO, u periodu 1991 – 2002. godine.

Referent za komutaciju u Upravi za telekomunikacije General Štaba VS i CG, u periodu 2002 – 10.06.2005. godine, kada je i penzionisan u činu pukovnika vazduhoplovno-tehničke službe.

 

Posle penzionisanja nastavio je da aktivno radi u struci i do sada je radio u sledećim firmama i ustanovama:

Kao Rukovodilac odeljenja za digitalne telefonske centrale i digitalne sisteme prenosa u A.D. „Telefonija“ Beograd, od septembra 2005. do juna 2007.godine.

Kao Referent za tehniku telekomunikaciji i sisteme tehničke zaštite u Ministarstvu odbrane /Sektor za MR-Uprava za infrastrukturu, od avgusta 2011. do januara 2012.godine.

Kao Sistem inženjer za slabe i jake struje u firmi „Tesla sistem“ doo. Novi Beograd, od marta 2013. do maja 2016. Godine.

Kao Sistem inženjera za radio i radio-navigacione uređaje i sisteme u firmi „MISITA PR & COMMUNICATIONIS“ doo. Novi Beograd, od maja 2016. do aprila 2017. godine.,

Kao Sistem inženjer za tehniku vazduhoplovnih telekomunikacija u firmi „TOWERSNET“ doo. Novi Beograd, od maja 2017. godine do danas.

 

U toku rada i službovanja u jedinicama i ustanovama RV i PVO i GŠ VS i CG, pored osnovnog vojničkog akademskog zvanja, završio je i sledeće škole, kurseve, preobuke, sticao licence za rad u struci i bio novator:

 1. a) Škole:
 • ETF – Telekomunikacije u Beogradu,oktobra 1983.godine (inženjer telekomunikacija).
 • VTVA – II stepen u Žarkovu,marta 1984.godine(vojni inženjer vazd.telekomunikacija).
 • Posle diplomske studije na ETF–Telekomunikacije u Beogradu, 25. Septembra 2019.godine(Magistar tehničkih nauka-telekomunikacije).
 1. b) Kursevi za:
 • Poznavanje, korišćenje i održavanje stacionarnog interfona IF–11+4 (a. Batajnica 1973).
 • Vršenje II tehničkog pregleda na TT, UNF i RR uređejima (VTŠC Rajlovac 1974).
 • Poznavanje, korišćenje i održavanje VVF radio-uređaja „z-v“ AMR -255 (VTŠC Rajlovac 1975).
 • Nastavnika u srednjim vojnim školama (ŠC KoV Sarajevo 1979).
 • Poznavanje, korišćenje i održavanje Automatske telegrafske centrale ACT K–60/S ERICSSON (Tvornica „Nikola Tesla“ Zagreb 1980).
 • Poznavanje, korišćenje i održavanje elektronskog teleprintera ETL–1 (Ei Niš 1984)
 • Poznavanje i korišćenje Digitalne automatske telefonske centrale INTEGRAL-33X/E05 BOSCH Telecom (Ljubljana „PRO-COM“ 2000);
 • Poznavanje i korišćenje Digitalne automatske telefonske centrale MD-110 BC-11/ERICSSSON (AD „Telefonija“ Beograd 2002):
 • Poznavanje i korišćenje Digitalne automatske telefonske centrale Omni PCX-4400 R 4,2 ALCATEL („Pupin Dipotel“ Beograd 2002).
 1. c) Specijalizacija za:
 • Poznavanje, korišćenje i održavanje Radio-fara PAR–10 i VVF/UVF radio-uređaja „z–v“ R – 844 M-5 iz programa uvođenja u naoružanje MIG-29 (Međunarodni ŠC Frunze/Kirgiska SSR, SSSR 1987);

 

 1. d) Licence Inženjerske Komore Srbije za:
 • Projektovanje telekomunikacionih mreža i sistema „353“ (2014):
 • Izvođenje i nadzor telekomunikacionih mreža i sistema „453“ (2014).

 

 1. d) Novatorstva:
 • Posrednički sto „PS-16/20“ za ATC ACK-k-120/16 Nikola Tesla, sa grupom autora. Rešenje broj 3099-72 od 06.12.1977.godine, VP 8115-19 Zemun.

 

Pored bogate profesionalne karijere, Slađan Svrzić je veteran u stonom tenisu, gde je ostvario značajne uspehe i osvojio mnoge nagrade: seniorski prvak Kruševca 1968.(u toku gimnazijskih dana); osvojio I mesto na Jugoslovenskom takmičenju zavičajnih klubova u Banjaluci, 1969. (sa studentskom ekipom Kruševca); 4 puta pojedinačni prvak Kosova i Metohije (1973, 1974, 1976. i 1977.).

O nastavku daljim bavljenjem stonim stenisom, mr Svrzić rado se seća: Po prelasku za Beograd, od febrara meseca 1978. godine, postao sam  član STK „Partizan“ i već sledeće 1978./1979. takmičarske sezone zaigrao za prvi tim u I Saveznoj ligi ex Jugslavije (sa velikanima: Milivojem Karakaševićem i Zoranom Kosanovićem). Prvoligašku karijeru završio sam u sezoni 1981./1982. godine zbog velikih obaveza na ETF Beograd / VTVA-II stepen Žarkovo, ali sam nastavio da se takmičim u nižim razredima.

Od 1995. do dnas aktivno se takmiči u veteranskim kategorijama, gde je osvojio mnoge međunarodne turnire. 2011. postao je državni prvak u kategoriji „60-64“, a 2016. u kategoriji „65-69“.

Ljubav prema sportu i stalnom učenju rezultirali su još jednim zvanjem – operativnog trenera stonog tenisa, na osnovu čega mu je STS Srbije izdao „Dozvolu za rad sa „B“ licencom, za sve domaće i evropske prvoligaške ekipe stonog tenisa“.