Gimnazijalci

Gimnazija Kruševac

Rođena је 1947. godine u Beogradu. Gimnaziju је završila u Kruševcu kao učenica 101. generacije. Medicinski fakultet u Beogradu је završila 1972. godine i ostala na njemu punih 40 godina, najpre kao stručni saradnik Instituta za epidemiologiju (1973), a zatim asistent (1979), docent (1986), vanredni professor (1991) i na kraju, redovni profesor (1996).

Mada је od 2012. godine u penziji i dalje istim intenzitetom radi na medicinskim fakultetima u Banjaluci i Foči.

Magistarski rad је odbranila 1979. godine, a doktorsku disertaciju 1985. godine. Specijalistički ispit iz epidemiologije položila је 1983. godine.

Od 1995. do 1998. godine bila је savetnik generalnog direktora Kliničkog centra Srbije i predsednik Komiteta za prevenciju i suzbijanje bolničkih infekcija u toj ustanovi. Od 1998. do 2004. radila је, osim na Fakultetu, takođe i u Institutu za javno zdravlje Srbije, gde je bila načelnik centra za naučnoistraživački rad i pomoćnik direktora.

Od 2005. do 2012. godine bila je pomoćnik direktora Škole javnog zdrvlja osnovane pri Medicinskom fakultetu u Beogradu.

Bila je mentor brojnih magistarskih i doktorskih teza, specijalističkih i diplomskih radova.

Bila je glavni istraživač i saradnik brojnih nacionalnih i međunarodnih naučnoistraživačkih projekata finansiranih od strane Ministarstva za nauku Srbije i Evropske komisije.

Učestvovala je u radu većeg broja komisija Vlade Srbije i Svetske zdravstvene organizacije.

Publikovala je preko 300 bibliografskih jedinica (naučnoistraživačkih radova i knjiga) i održala bezbroj predavanja po pozivu na nacionalnim i međunarodnim stručnim i naučnim sastancima. Urednik je  poglavlja iz epidemiologije u enciklopediji javnog zdravlja objavljenoj 2008. godine.

Najvažnije oblasti njenog naučnog interesovanja tokom višedecenijskog rada su epidemiologija hroničnih nezaraznih bolesti (malignih tumora, kardiovaskularnih i respiratornih bolesti), epidemiologija endemske nefropatije, bolničkih infekcija, i drugih poremećaja zdravlja od značaja za nacionalnu patologiju.