Gimnazijalci

Gimnazija Kruševac

Slavica-Mrfat Vukelić je rođena 11.11.1951. godine u Kruševcu, gde je završila osnovnu školu i Gimnaziju. Prirodno-matematički fakultet grupa BIOLOGIJA, završila je u Novom Sadu, gde je na grupi TAKSONOMIJA odbranila i magistarski rad 1988. godine. Doktorsku disertaciju na istom fakultetu odbranila je 1991. godine. U zvanje naučni saradnik izabrana je 1992. godine, u zvanje viši naučni saradnik izabrana je 1997. godine, dok je u najviše naučno zvanje, naučni savetnik, izabrana 2003. godine. Osnova njenih naučnih i stručnih analiza su fundamentalni i praktični problemi travnjačke fitocenologije i floristike. Od početka svog naučnoistraživačkog rada učestvovala je u realizaciji svih projekata Ministarstva za nauku i tehnologiju koji su se odnosili na izučavanje prirodnih livada i pašnjaka. Samostalno i sa drugim autorima objavila je preko 100 bibliografskih jedinica, od kojih 4 naučne knjige. Koautor je 3 priznate sorte krmnog bilja. Sa grupom autora dobitnik je Druge nagrade za naučno stvaralaštvo i inovacije u Opštini Kruševac za 1993. godinu.
Kao profesor biologije radila je 15 meseci, a od 1979-2004. godine u Institutu za krmno bilje u Kruševcu gde je od 1992-1995. bila rukovodilac Naučne službe, a u periodu 1999-2001. direktor Instituta. Od 2004. do 2014. godine radila je u JKP „Vodovod Kruševac“ na mestu pomoćnika direktora za sanitarnu zaštitu jezera Ćelije i održivi razvoj, gde joj je jula 2014. godine dodeljena Plaketa za izuzetan doprinos u razvoju firme.
Bila je učesnik izrade Strategije lokalno-ekonomskog razvoja Opštine Kruševac (rukovodilac oblasti ruralnog razvoja), Strategije održivog razvoja za Grad Kruševac (rukovodilac oblasti zaštite životne sredine) i Lokalnog programa zaštite životne sredine Grada Kruševca (oblast vode).
Kao ekološki ekspert učestvovala je u realizaciji evropskog projekta „Izgradnja ekoloških kapaciteta opštinske uprave Kruševac“ iz programa EXCHANGE (2005-2006. godina), dok je iz istog programa bila menadžer projekta „Kontakt centar za rad sa građanima – bolji kvalitet života“ (2011-2012. godina), koji je od strane Evropske komisije proglašen najboljim u Srbiji u svojoj oblasti.