Gimnazijalci

Gimnazija Kruševac

Staša Milojević (rođena 1971.) je završila smer “Kultura i informisanje” 1989. godine. Diplomirala je engleski jezik i književnost na Filološkom Fakultetu Univerziteta u Beogradu 1994. godine. 1999. godine odlazi na postdiplomske studije u SAD, gde je 2001. godine magistrirala bibliotekarstvo i informatiku na “Kent State University” (Državni univerzitet u Kentu) u Ohaju. Doktorske studije iz informacionih nauka završila je 2009. godine na “University of California, Los Angeles (UCLA)” (Kalifornijski univerzitet u Los Andjelesu). Iste godine postala je profesor informatike i bibliotekarstva na “Indiana University, Bloomington” (Univerzitet Indijane u Blumingtonu), jednom od deset najboljih odseka iz ove oblasti u SAD. Bavi se istraživanjem razvoja nauke koristeći kompjutersko i statističko modeliranje. Objavila je 20 naučnih radova u vodećim časopisima iz svoje oblasti, kao i u vrhunskim žurnalima opšteg tipa: “PNAS” (Žurnal Američke Akademije Nauka) i “Nature Scientific Reports”. Prezentovala je svoj rad na više od 50 naučnih skupova. Dobitnik je više nagrada za svoj naučni i predavački rad. Njena istraživanja su finansirana od strane vodećih Američkih agencija iz oblasti nauke.