Gimnazijalci

Gimnazija Kruševac

 

OPŠTI PODACI

IME: Zvonko

PREZIME: Petković

DATUM I MESTO ROĐENJA: 6. jun 1960. godine, Kruševac

DRŽAVLJANSTVO: Republika Srbija

BRAČNO STANJE: oženjen, ima jednog sina

OBRAZOVANJE

NARODNI MUZEJ U BEOGRADU
Specijalističke studije za restauraciju i konzervaciju arheoloških i muzejskih eksponata,

mentor Viši muzejski savetnik B. Miljković, Beograd, Srbija, avgust 1989.

 

UNIVERZITET UMETNOSTI U BEOGRADU
Fakultet primenjenih umetnosti i dizajna, Beograd, Srbija, jun 1989.
Diplomirani arhitekta – unutrašnja arhitektura

 

AKADEMSKO ISKUSTVO

 

 • 2014. godine izabran u zvanje REDOVNOG PROFESORA na AKADEMIJI SPC ZA UMETNOST I KONZERVACIJU
 • 2010. – 2011. godine u Podgorici na ARHITEKTONSKOM FAKULTETU bio angažovan u nastavnom procesu na postdiplomskim akademskim magistarskim studijama, na studijskom programu Arhitektura unutrašnjih prostora i rukovodio izbornim predmetom Tehnološka opremljenost arhitekture unutrašnjeg prostora.
 • 2006. godine. izabran u zvanje VANREDNOG PROFESORA na FAKULTETU PRIMENJENIH UMETNOSTI.
 • 1994. godine kao DOCENT zaposlen na FAKULTETU PRIMENJENIH UMETNOSTI na odseku Unutrašnja arhitektura, na predmetu Stilska unutrašnja arhitektura.
 • Na ARHITEKTONSKOM FAKULTETU u Beogradu kao predavač po pozivu radio tri školske godine na izbornom predmetu Enterijer, grupa Stilski enterijeri, red. prof. Aleksandar Radojević, a kasnije doc. Tamara Škulić (školska 1999-2000; 2000-2001. i 2004-2005. god.)
 • Saradnik FILOZOFSKOG FAKULTETA, odsek za Istoriju umetnosti na predmetu Muzeologija, doc. Dragan Bulajić.
 • Saradnik na VIŠOJ UMETNIČKOJ ŠKOLI, vodio praktičnu nastavu na odseku za konzervaciju, prof. dr Franc Curk.

 

ČLANSTVO U DOMAĆIM I MEĐUNARODNIM ORGANIZACIJAMA

 

 • godine član osnivačkog odbora SRPSKOG KERAMIČKOG DRUŠTVA i predsednik sekcije za umetničku keramiku pri SANU u Beogradu.
 • Član UDRUŽENJA LIKOVNIH UMETNIKA I PRIMENJENIH UMETNIKA I DIZAJNERA SRBIJE (ULUPUDS).
 • godine, na preporuku mentora i višeg muzejskog savetnika A. Stojkovića, uz pokazane zadovoljavajuće rezultate u radu, primljen u IIC – THE INTERNATIONAL INSTITUTE FOR CONSERVATION OF HISTORIC & ARTISTIC WORKS, Sekcija za arheološko i stilski tretirano drvo, sa sedištem u Londonu.

 

IZLOŽBE

 

 • godine samostalna izložba u Narodnom muzeju u Kruševcu.
 • godine samostalna izložba u Konaku kneginje Ljubice u Beogradu.
 • godine grupna izložba u okviru svečane sednice Rektorata Univerziteta umetnosti, u Studentskom kulturnom centru u Beogradu.
 • godine grupna izložba u okviru proslava dana Fakulteta primenjenih umetnosti, u Studentskom kulturnom centru u Beogradu.
 • godine grupna izložba u galeriji Studentskog doma Novi Beograd.

 

RADNO ISKUSTVO

 • 1996. godine osnovao atelje „JOVAN“, registrovan u ULUPUDS pod br. 16/1, 19. 1. 1996. god. za:
  • izradu stručnog mišljenja za stilski nameštaj i sve elemente koji ulaze u sastav stilskih enterijera
  • konzervaciju i restauraciju stilskog nameštaja
  • konzervaciju i restauraciju plemenitih i neplemenitih metala
  • izradu predmeta i nakita od poludragog kamena, kosti i slonovače.
 • Od 1992. do 1995. godine stalni član muzejskog tima za katalogizaciju i konzervaciju pokretnih kulturnih dobara u manastiru Hilandar.
 • 1992. godine stiče zvanje Muzejskog konzervatora.
 • 1991. godine radi u Muzeju primenjene umetnosti u Beogradu, Odeljenje za stilski nameštaj kao konzervator za nameštaj, i kao konzervator za plemenite i neplemenite metale.
 • 1990. godine radio kao saradnik SANU na lokalitetu Viminacijum, prvo kao crtač sitnog arheološkog materijala, a potom i kao konzervator za metal i drvo, gde postiže i zapažene rezultate o kojima su pisale tadašnji nosilac projekta dr Ljubica Zotović i saradnik dr Ljiljana Bjelajac.
 • 1989. godine radio u korporaciji „TRAJAL“ u Kruševcu kao vodeći dizajner u službi komercijale.

 

REALIZOVANI PROJEKTI

 

 • 2014. godine, izrada kopija zlatnog nakita sa lokaliteta Viminacijum (minđuše, prstenje, ogrlice, medaljoni sa kamejama itd), za potrebe izložbe koja se održava na više kontinenata: Ametrika i Evropa sa delom Azijskih zemalja.
 • 2013. – 2014. godine, idejno rešenje sa realizacijom vitrina za izložbene eksponate sa Viminacijuma, izložbe u Americi: Boston, Čikago, San Francisko, Los Anđeles, London, Budimpešta, a krajem ove godine i Izrael…
 • 2013. godine, autor postavke izložbe povodom jubileja „MILANSKOG EDIKTA“, Viminacijum, Niš i Beograd, Narodni muzej.
 • 2011. godine idejno rešenje znaka za Srpsko keramičko društvo, pri SANU.
 • 2010. godine izrada projekta i realizacija stola za društvene igre sa četiri stolice za Happy TV.
 • 1989. – 2007. godine kompletna restauracija i konzervacija stilskog nameštaja u mnogim privatnim zbirkama u Beogradu.
 • 1994. godine koautor i autor postavke, prve i jedine multimedijalne izložbe studenata II, III i IV godine studija Univerziteta umetnosti u Beogradu u Muzeju primenjene umetnosti u Beogradu (zahvalnica tadašnjeg rektora Univerziteta umetnosti u Beogradu g-đe Darinke Matić-Marović, red. Prof. Fakuteta muzičke umetnosti u Beogradu).
 • 1993. godine idejno rešenje sa realizacijom za zaštitni znak beogradske gradske slave Spasovdan, koji je Njegova svetost patrijarh srpski Pavle blagosiljao, a Srpska pravoslavna crkva usvojila kao trajni znak beogradske slave.
 • 1990. godine idejno rešenje sa realizacijom za zaštitni znak SIM banke u Beogradu.
 • 1990. godine idejno rešenje za znak i kompletnu prateću opremu sa realizacijom, za DIS banku, prvu privatnu banku Drvne industrije Srbije.
 • 1989. – 1990. godine kompletno opremanje prodajnih mesta proizvoda korporacije TRAJAL u Smederevskoj Palanci, Nišu, Pirotu i Beogradu.
 • 1989. godine kompletno rešenje sa realizacijom za kutiju za pakovanje svih tipova unutrašnjih guma TRAJAL.
 • 1989. godine zaštitni znak za unutrašnju gumu TRAJAL – „trajalko“.
 • Kompletna konzervacija i restauracija nameštaja i predmeta koji su sastavni delovi stilskih enterijera: kompletan fundus nameštaja za Narodni muzej u Leskovcu 1996. – 1998. god, kompletna etno zbirka sa komadima nameštaja za Narodni muzej u Smederevskoj Palanci od 2001. god. (saradnja još uvek u toku), kompletna restauracija nameštaja u vili Obrenovića – letnjikovac u Jugovu, Smederevo 1996. – 1998. god, kompletna restauracija sa dispozicoijom nameštaja u zgradi Ministarstva spoljnih poslova 2003. – 2005. god. (obilazak konzularnih predstavništava i ambasada u Grčkoj i Italiji 2005. god. i urađeni elaborati o pokretnim kulturnim dobrima koja se u njima nalaze), višegodišnja saradnja sa Muzejom grada Beograda itd.
 • Autor postavke: „Izložba krstova“ 1993. god, izložba „Srpska savremena pravoslavna umetnost“ 1994. god, izložba „Oplenac u Beogradu – riznica dinastije Karađorđević“ 1994. god, izložba „Trag u vremenu“ 2005. god, itd.

 

RADOVI I UČEŠĆE U MEDIJIMA I DRUGIM PUBLIKACIJAMA

 

 • Članci i tekstovi u dnevnim listovima „Politika“, „Novosti“, „Frankfurtske novosti“, „Ilustrovana politika“, časopis „Nada“ itd.
 • Članci i stručni tekstovi u časopisu „DRVO – tehnika“.
 • Učestvovanje u emisijama edukativnog karaktera u okviru školskog programa RTS (snimci dvora na Dedinju, vile Obrenovića u Smederevu i sl.), kao i u kontakt programu Beogradske hronike sa g-đom Mirom Adanjom-Polak.
 • Restauriran kaminski sat, luj XVI, potpisan Festeau à Paris, objavljen u knjizi Miller’s Clock & Barometers Buyer’s Guide, Derek Roberts, Jo Wood, ISBN 1-85732-990-2.
 • Restaurirana salonska garnitura za apartman hotela „Bristol“, katalog DM Preduzeće za spoljnu i unutrašnju trgovinu i inženjering, štampao Sanimex BGD, mart 2004. god.

 

OSTALE AKTIVNOSTI

 

 • Autor knjige „DVOROVI trag jednog vremena zabeležen na najvišem brežuljku na Dedeinju“, 2013. godine.
 • Član žirija za dodelu priznanja „ZLATNI BEOČUG“, od 2011. 2012. 2013. godine.
 • Predsednik komisije za „KAPITALNA DELA“, u oblasti književnosti i umetmnosti, 2013. godine.
 • Rad u komisiji za dodelu „NACIONALNIH PRIZNANJA“, za 2013. godinu.
 • Rad na knjizi STILSKA UNUTRAŠNJA ARHITEKTURA – od praistorije do moderne i REČNIK STILOVA.
 • Konsultant u timu akademika i red. prof. dr Vojislava Đurića, za katalogizaciju i restauraciju stilskog nameštaja i elemenata koji sačinjavaju stilske enterijere u Vladičanskom dvorcu u Vršcu, SANU.
 • Članstvo u žiriju za dodelu Oktobarske nagrade Muzeja primenjene umetnosti u Beogradu 1995. god.
 • Realizacija i postavka više izložbi studenata Fakulteta primenjenih umetnosti i dizajna – DIPLOMA 1995. – 1997. itd.
 • Kompletan projekat za izradu sakralnog i profanog nameštaja za manastir Banjska na Kosovu (projekat usvojen i realizovan), 2004. god.
 • Idejno rešenje za izradu replika stilskog nameštaja za Vladičanski dvorac u Sremskim Karlovcima, 2007. god.
 • Član osnivačkog odbora stručnog časopisa „DRVO – tehnika“.
 • Kompletan foto-materijal sa opisom nameštaja za knjigu Dvorovi na Dedinju – srpski zabranjeni grad, autora Milovana V. Ivanovića, Turistička štampa, 1993. god.
 • Angažovanje u brojnim komisijama Fakulteta primenjenih umetnosti i dizajna u Beogradu, itd.

 

 

PROFESIONALANA ZVANJA I VEŠTINE

 

 • Jezici: engleski
 • Kompjuterski programi: Adobe Photoshop, Corel DRAW, MS Office, internet
 • Veštine i znanja: konzervacija i restauracija, slobodoručno crtanje, slikanje, akvarel, vajanje, teorija forme, teorija arhitekture, stilovi u arhitekturi, pisanje eseja i naučnih radova, istorija arhitekture i umetnosti, istorija dizajna.